Макс Визия

Графичен дизайн и печат

Усета за красивото, визуалното въображение и иновативното мислене, както и задълбочените познания за композиция и форма, цвят, цветни гами и палитри – всичко това събрано в едно с необходимата доза баланс е предпоставка за добрия графичен и рекламен продукт.

Основната функция на графичния дизайн е предаването на определена информация чрез графични композиции.

За създаването на тези композиции се използват различни графични елементи, които по-най правилен път пресъздават основното послание към клиента.
Т.е. графичният дизайн сам по себе си е множество от различни единици, обединени в уникална подредба и стил.